Heb je een arbeidsconflict met je werkgever of collega’s en je wilt dat oplossen, dan is mediation een mogelijke optie.

CONFLICT MET JE WERKGEVER!

Heb je als werkgever of als leidinggevende een arbeidsconflict met een medewerker? Probeer dat dan eerst zelf op te lossen. Ga met elkaar in overleg. Lukt dat niet? Dan is het tijd om na te denken over het vervolgtraject, zoals mediation. Ziekteverzuim is vaak het gevolg van escalatie van het conflict.

Er moet voldaan worden aan de Wet Poortwachter. Verder overleg is niet meer mogelijk. De kosten lopen op door vervangend personeel in te zetten. De collega-werknemers moeten het wegvallen van de collega opvangen. Dat leidt tot extra werkdruk. Kortom een situatie die vraagt om een oplossing.

Als full-time arbeidsmediator wil ik graag helpen de oplossing te vinden.

NEEM DIRECT CONTACT MET MIJ OP

CONFLICT MET JE WERKNEMER!

Heb je een conflict als werknemer met je werkgever of leidinggevende of met je collega’s? Aarzel dan niet het conflict op te lossen. Een arbeidsconflict kan snel escaleren tot een hoogoplopende ruzie. De sfeer wordt er niet beter op. Het kan leiden tot ziekteverzuim. De situatie waar je je in bevind wordt er zeker niet beter op.

Vaak adviseert de arbodienst (bedrijfsarts) mediation. De werkgever zal veelal het advies van de arbodienst opvolgen. Een professionele arbeidsmediator kan helpen een oplossing te vinden. Je gaat dan weer met plezier naar je werk. Los het op! Praat met elkaar.

Mediation helpt om weer met elkaar verder te kunnen.

NEEM DIRECT CONTACT MET MIJ OP
Arbeidsmediation

HET PROCES

Een arbeidsconflict kan leiden tot daling van de productiviteit. Het verpest de sfeer tussen collega’s op de werkvloer. En het geeft veel stres. Mediation heeft vele voordelen dan andere vormen van conflictbemiddeling. De traditionele vorm om conflicten op te lossen (bijvoorbeeld via een kantonrechter) kost vaak veel tijd en geld. De uitkomst is vooraf niet te bepalen.

Een aantal gesprekken, onder mijn leiding, kan al voldoende zijn om weer met elkaar door een deur te kunnen. Als mediator ben ik neutraal en onafhankelijk. Ik zorg dat betrokkenen in vertrouwelijkheid met elkaar kunnen praten. Alles wat besproken wordt blijft geheim.

Is er een oplossing door de betrokken partijen gevonden? Dan kan dat vastgelegd worden in een overeenkomst. Is er geen oplossing gevonden voor het arbeidsconflict! Dan kunnen partijen tot de conclusie zijn gekomen dat het wellicht beter is de wegen te scheidden. Er kan over gegaan worden tot exit-mediation.

Ook de exit mediation wordt begeleid door de mediator. Werkgever en werknemer gaan in gesprek over de voorwaarden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Eventueel bijgestaan door hun juridische adviseurs. Is men het uiteindelijk eens over de voorwaarden, dan kunnen de juridische adviseurs deze opnemen in een vaststellingsovereenkomst (de VSO). De betrokken partijen kunnen deze na akkoord ondertekenen.

Arbeidsconflict

DE VOOR- EN NADELEN VAN MEDIATION OP EEN RIJ

Snelheid

Een arbeidsconflict is gemiddeld in 3 tot 5 sessies van anderhalf uur opgelost. Dat is heel wat sneller dan het aangaan van een juridische procedure waarbij je een rechter of arbiter inschakelt. Juridische procedures kunnen vaak vele maanden duren.

Lage kosten

Mediation is aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van conflictbemiddeling. In een rechtszaak betalen beide partijen ieder hun eigen advocaat. Bij mediation is slechts één mediator betrokken. Meestal neemt het bedrijf de kosten voor haar rekening. Binnen korte tijd is duidelijk of partijen een oplossing gevonden hebben voor het arbeidsconflict.

Informeel en besloten

Mediation heeft informeel karakter. Beide partijen zitten aan tafel en praten met elkaar. Mediation is besloten. Rechtszaken vinden in de openbaarheid plaats. Tijdens een mediation blijft datgene wat wordt besproken onder de betrokkenen zelf. De mediator en de partijen hebben een geheimhoudingsplicht jegens elkaar.

Actieve rol van partijen en duurzame oplossing

Alle partijen zijn actief betrokken bij het zoeken naar een oplossing van het arbeidsconflict. De betrokken partijen gaan zelf onderhandelen.  Hierdoor komt een duurzame oplossing op tafel  waar alle partijen achter staan. Er komt ook meer ruimte beschikbaar voor eigen creatieve oplossingen.

Win-Win

Mediation is gericht op het zoeken naar een win-winsituatie. In plaats van het arbeidsconflict verder te laten escaleren (geen polarisatie), wordt er gekeken naar wat de partijen bindt. Welke oplossing is voor beide partijen het meeste geschikt in hun eigen situatie (maatwerk). De gemaakte afspraken houden veel langer stand dan bijvoorbeeld een opgelegd compromis van de rechter.

Toekomstgericht

Mediation is snel en efficiënt. Het verleden speelt alleen dan een rol wanneer het een functie heeft om tot erkenning van elkaars belang en verbetering van de onderlinge communicatie te komen. De aandacht gaat tijdens de mediation hierdoor naar een wenselijke toekomstige situatie die voor alle partijen werkbaar is.

Neutraliteit

Een mediator kan en mag nooit een beslissing afdwingen. De mediator zal dit ook niet proberen. Een mediator is neutraal en objectief.

Dubbele kosten indien de mediation mislukt

De kosten van de mediation. En dan zijn er nog, als toch wordt geprocedeerd  wordt, de kosten van de rechtbankprocedure en de betrokken advocaten.

Alle informatie is op tafel geweest en is onderling prijsgegeven

Indien de mediation is mislukt, kan dit een nadeel zijn in een procedure. Je kent elkaars zwakheden en de onderhandelingsruimte is ook bekend bij partijen.