Arbeidsmediation; Je komt eruit. Fijn, opgelost!
Je komt er niet uit en wat dan?

Arbeidsmediation om conflicten op te lossen? Als fulltime arbeidsmediator help ik werknemers en leidinggevenden die een conflict of kwestie hebben naar een gezamenlijk gedragen oplossing te zoeken.

Het is niet fijn om in conflict te zijn. Het geeft spanningen op het werk en thuis. Het blokkeert je. Het zorgt voor stress. Je voelt je ziek. Je kan niet meer verder. Uiteindelijk meld je je ziek en moet je je melden bij de bedrijfsarts. Je leidinggevende heeft er ook last van. Jouw uitvallen zorgt voor meer werkdruk op de afdeling. Je collega’s moeten jouw werk opvangen, misschien daardoor wel overwerken. Ze vragen zich ook af wat er aan de hand is. Er wordt geroddeld. Arbeidsmediation helpt conflicten op te lossen.

Een eerste afspraak met de bedrijfsarts wordt gemaakt. Je doet je verhaal. Er komt een advies: de bedrijfsarts constateert dat er wel beperkingen zijn maar dat deze te wijten zijn aan schuringen in de arbeidsverhouding. Advies: een korte periode van rust en het daarna bespreekbaar maken met een onafhankelijke derde, een mediator.

Herken je dit? En dan?

De werkgever zal het initiatief nemen en komt met een naam van een mediator. Je gaat zelf ook op zoek naar een mediator. Uiteindelijk stemmen jullie in met een van de geselecteerde mediators. Misschien heb je al advies gevraagd bij een jurist, je werkgever misschien ook wel.

Is dat een probleem? Nee, zeker niet. Zowel de werkgever als de werknemer hebben recht op juridische bijstand. Ondanks dat je juridische bijstand hebt is het verstandig om toch het advies van de bedrijfsarts te volgen, arbeidsmediation. Mediation kan echt helpen om een conflict bij te leggen. Een oplossing te vinden. Weer aan het werk te gaan. En mediation is een minder kostbare oplossing dan naar de rechter te stappen. De advocaatkosten, de kosten van de rechtszaak, de doorlopende loonkosten, eventueel vervangend personeel, al deze kosten kunnen oplopen tot grote bedragen. En de uitkomst is nooit een zekere. Er is altijd een verliezer als het een rechtszaak wordt.

De kosten?

De kosten voor arbeidsmediation zijn te overzien. Als het tot mediation komt dan is dat vaak niet meer dan een tot vijf sessies van een paar uur, verdeeld over een aantal weken. De mediationkosten kunnen goed ingeschat worden. Meestal tussen de € 1.500,00 en € 2.000,00. Vaak worden deze kosten door de werkgever betaald. Je kunt de kosten ook delen.

Een gerechtelijk procedure kan wel oplopen tot boven de € 10.000,00 aan juridische kosten. Elke van de betrokken partijen hebben bij zo’n procedure hun eigen kosten.

Arbeidsmediation is snel, procedure neemt veel tijd in beslag.

Arbeidsmediation bij een heftig conflict kan wel een week of vier in beslag nemen.

Een juridische procedure kan wel vele maanden duren. Naast de juridische bijstand kosten loopt het loon door. Vervangend personeel moet aangenomen worden. De collega’s moeten het werk doen van de zieke werknemer. Er moet veel tijd geïnvesteerd worden in het re-integratie traject (Wet verbetering poortwachter).

Download PDF Poortwachter: Uitgave Augustus WvP

Toch vraag je je af: waar kan arbeidsmediation toe leiden?

Wat kan dat nou helpen? We komen er toch niet uit! Antwoord: er is altijd wel een oplossing te vinden.

Mediation helpt om begrip voor elkaars standpunten te krijgen. Om te weten wat je bezig houdt. Om weer de toekomst positief tegemoet te kunnen zien en rust te krijgen.

Wat zijn dan zowel de oplossingen? Nou, dat is geheel aan jullie.

Je komt eruit:

– en je gaat weer aan het werk, de relatie is hersteld.

– of je kiest als dat mogelijk is voor een herplaatsing binnen het bedrijf.

Je komt er niet uit.

Het is duidelijk, jullie moeten uit elkaar. Het gaat echt niet meer. Via exit-mediation worden de afspraken hoe jullie uit elkaar gaan op papier gezet. Dat heet de vaststellingsovereenkomst. Wat moet erin de komen te staan: de einddatum, de transitievergoeding, de eindafrekening, vrijstelling van werkzaamheden, het concurrentie- en/of relatiebeding, de finale kwijting, het geheimhoudingsbeding, het inleveren van de bedrijfseigendommen, het getuigschrift, de bedenktijd, het recht op WW doordat de werkgever het initiatief tot beëindigen van het arbeidscontract heeft genomen.

Bovenstaande afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

En als al het bovenstaande niet lukt:

Je gaat juridisch verder. Een rechtszaak wordt het. Iemand gaat verliezen. Wie is onduidelijk. De kosten lopen hoog op. Het is belangrijk voor de betrokken partijen te weten dat er onder geheimhouding gesproken wordt. Niets wordt aan anderen doorverteld. De mediator is onpartijdig en stelt zich neutraal op. Hij begeleidt de gesprekken maar zal zich niet met de inhoud bemoeien. Hij zet de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst of laat de juristen die opstellen en controleert of deze correct is opgesteld.