Als mediation niet werkt? Kies dan voor arbitrage
en voorkom een kostbare rechtszaak.

ARBITRAGE

Heb jij ooit aan Arbitrage gedacht? Er zijn verschillende manieren om conflicten op te lossen voordat je kiest voor arbitrage.
Een conflict samen oplossen heeft altijd de voorkeur. Wil je weten of dat nog mogelijk is? Neem dan contact met mij op.

Conflicten oplossen kan via:

  1. Bemiddeling
  2. Pre-mediation
  3. Mediation
  4. Arbitrage

Arbitrage = persoonlijke rechter

  • Ben je het niet eens met je werknemer/ werkgever/ samenwerkingspartner?
  • Komen jullie er samen niet uit?
  • Heb je een geschil  over de interpretatie van een contract?
  • Liggen de verschillen te ver uit elkaar zodat mediation niet (meer) werkt?
  • Is de stap naar de rechter te duur of te openbaar?

Vervelend dat je in deze situatie terecht bent gekomen. Wil je het conflict oplossen zonder al te veel kosten? Vind je het belangrijk om het conflict achter gesloten deuren te houden? Dan is arbitrage dé oplossing.

Alleen met commitment van beide partijen

Net als bij de rechtbank zal de eiser een kennisgeving van arbitrage sturen naar de andere partij. Als de andere partij akkoord gaat zullen alle argumenten aan een arbiter worden voorgelegd. De arbiter neemt dan een beslissing die bindend is. Beide partijen hebben vooraf verklaard de beslissing te accepteren.

Verdedigen

Iedere partij krijgt de mogelijkheid om zijn of haar visie op het conflict te verdedigen, eventueel samen met een jurist. Dit kan bij één onafhankelijke arbiter zijn. Het kan ook zijn dat iedere partij een ‘eigen’ arbiter aanwijst in dat geval kiezen beide arbiters een derde onafhankelijke arbiter om een panel te vormen. Een arbitrage is altijd onpartijdig.

Geen invloed meer op de uitspraak

Als je eenmaal akkoord bent gegaan met een arbitragezitting heb je over de uitslag geen zeggenschap meer. De uitspraak is bindend en bij wet vastgelegd. Als je je niet aan de uitspraak houdt kan dit via de rechter worden beslecht. De rechter gaat dan niet opnieuw in onderzoek maar neemt de uitspraak van de arbiter over.

MIJN SPECIALITEIT

Ik sta officieel geregistreerd bij het ADR-international register als Full Certified arbiter. Arbitrage is de laatste fase bij het oplossen van een conflict. Als mediation niet werkt en je kiest niet voor arbitrage dan is alleen de gang naar de rechtbank nog mogelijk om helderheid over het conflict te krijgen.

Media-industrie

Ik zet mijn expertise in met een specialisatie op media gerelateerde conflicten. Omdat ik zelf 40 jaar binnen de media-industrie heb gewerkt weet ik precies hoe conflicten ontstaan maar vooral ook hoe we ze kunnen voorkomen of snel kunnen oplossen.

De media-industrie is grillig. De veranderingen gaan snel en er wordt veel gewerkt met uitzendgemachtigden of producenten. De verschillen van mening gaan vaak over de inhoud óf de uitvoering van de media-uiting. Soms zijn de meningsverschillen zo groot dat er conflicten ontstaan. Het is slim om conflicten direct aan te pakken voordat ze groter worden. Ga met elkaar in gesprek! Sta open voor ieders mening. Vind je dat lastig? Huur dan een mediator in.

Samenwerken

Het liefst werk ik samen met beide partijen om een conflict gezamenlijk op te lossen. Lukt dat (denk je) niet dan kan arbitrage een oplossing zijn. Afhankelijk van de omvang van het geschil werk ik alleen of samen met collega arbiters. Altijd in een oneven aantal om te voorkomen dat stemmen staken.

Wat is arbitrage? Is er een Wettelijke uitspraak?

De uitspraak van de arbiter is bij wet geregeld. De uitspraak is bindend en kan niet worden herroepen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt te verdedigen. Het is mogelijk om hierbij ondersteuning te vragen van een jurist. Als arbiter ben ik onpartijdig en onafhankelijk. Ik beoordeel de argumentatie en doe daarna een bindende uitspraak.

Arbitrage of rechtbank?

Een alternatief voor arbitrage is de gang naar de rechtbank. Een rechtszaak duurt vaak lang en is duur. Arbitrage is een snel en goedkoop alternatief om een conflict uit de wereld te helpen. De tijd die men moet wachten bij een rechtszaak is vaak een voedingsbodem voor het conflict. Daardoor wordt het conflict steeds groter. Bovendien is een rechtszaak openbaar en een arbitragezitting vindt plaats achter gesloten deuren.

Commitment van beide partijen

Arbitrage is alleen mogelijk als beide partijen vooraf akkoord gaan met de uitspraak. De uitspraak kan niet worden genegeerd. Arbitrage is een particuliere rechtspraak en het advies is bindend en bij wet geregeld.

Opluchting

Mijn ervaring is dat de snelheid van de beslissing voor veel opluchting zorgt bij beide partijen. Zelfs bij de ‘verliezende’ partij. Er is helderheid en duidelijkheid waardoor beide partijen weer verder kunnen en weer energie krijgen om door te gaan met andere zaken.