Door de eeuwen heen wordt er bemiddeld, meestal met succes, maar waarom niet een poging wagen?

– Aad van Dam

BEMIDDELING BIJ EEN ARBEIDSCONFLICT

Bemiddeling is anders dan mediation. Bij mediation proberen de betrokken partijen zelf een oplossing te vinden. Bij bemiddeling helpt de bemiddelaar de oplossing te vinden.

Desalniettemin is het de doelstelling om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Laat een ruzie dus niet escaleren. Escalatie van een kleine ruzie op de werkvloer kan leiden tot ziek melden. Te denken valt aan een conflict tussen leidinggevende en werknemer. Of tussen collega’s onderling. Thuis kan men erover na blijven denken. De omgeving kan van invloed zijn. Om een kleine ruzie te laten omslaan in een groot conflict is weinig nodig.

De bemiddelaar kan met partijen in een verkennend gesprek gaan om een eventuele oplossing te vinden. Opdat het werk weer hervat wordt.
Laten we maar zeggen “De lucht klaren”.

Het is bij bemiddeling niet nodig om een mediation overeenkomst te ondertekenen. Meestal is er al binnen één gesprek een oplossing. De betrokken partijen moeten wel instemmen er vrijwillig met de bemiddeling aan de slag te willen. Maar niet vrijblijvend! Ze moeten wel toezeggen er alles aan te willen doen om een oplossing te vinden.

Als de bemiddeling niet succesvol is dan kan er altijd nog overgegaan worden tot mediation.

Van Dam Mediation

BEMIDDELING BIJ EEN ZAKELIJK CONFLICT

Verschillende zakelijke conflicten, denk aan:

  • een conflict over een onbetaalde factuur.
  • een probleem met de verhuurder van het bedrijfspand.
  • een onenigheid met een overheidsinstantie.
  • contractuele afspraken die niet nagekomen worden.
  • een probleem met een geleverd product.
  • garantie onduidelijkheden.
  • concurrentie spanningen.

Veel van deze zakelijke conflicten kunnen uit de wereld geholpen worden door bemiddeling. De bemiddelaar gaat met de betrokken partijen in gesprek. De bedoeling is de standpunten duidelijk in kaart te brengen. Hij bespreekt dit met partijen. Ook kijkt de mediator waar een mogelijke oplossing voor handen is. Meestal komt het dan neer op onderhandelen.

De bemiddelaar kan daarbij helpen door apart met partijen te spreken. Emoties spelen dan verder geen rol. Emoties kunnen de onenigheid hoog op laten lopen. Daardoor verliezen partijen de bereidheid om een oplossing te vinden.

Zo is de tijdsduur om een oplossing te vinden afhankelijk van de complexheid van het conflict. De bemiddelaar kan na een verkennend gesprek, een inschatting doen van het aantal uren. De bemiddelaar zorgt dat de gemaakte afspraken op papier komen. Eventueel met behulp van een jurist in de complexere zaken.