Is uw organisatie nog niet toe aan een HR-afdeling?
Laat mij u daarbij helpen.

HR Diensten:
Retentiemanagement
Bedrijfsreglement opstellen
Arbeidsovereenkomst opstellen
Extern-vertrouwenspersoon
Functioneringsgesprekken
Beoordelingsgesprekken
Disfunctioneren of ontslag
Conflict coaching
Talent ontwikkeling Coaching
Trainingen en Coaching
Recruitment middenkader
Vaststellingsovereenkomst

NOBCO EMCC

Uw organisatie

Bent u nog niet toe aan een eigen HR-afdeling? Heeft u nog niet de juiste HR diensten? Laat mij u van dienst zijn. Zo kan ik een aantal zaken voor u oppakken. Hierdoor heeft u tijd voor de commerciële en organisatorisch aspecten binnen uw bedrijf.

Onderstaande HR diensten kunnen apart of in een combinatie afgenomen worden.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Het ontbinden van een arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst is de juiste manier. De VSO moet echter wel voldoen aan een aantal eisen. Zowel de werkgever als de werknemer zijn daar gebaat bij. Laat de VSO controleren.

Retentie-management

Retentie-management streeft ernaar de band met het personeel uit te bouwen,  Hierdoor voelen ze zich verbonden met het bedrijf waardoor ze minder geneigd zijn om elders te gaan werken. De vergrijzing neemt toe. Hierdoor gaat het aantal vacatures toenemen  Het is belangrijk personeel aan uw bedrijf te binden. Voorkom het tekort aan ervaren personeel.

Bedrijfsreglement opstellen

Een arbeidscontract is compact en duidelijk. Het omschrijft de belangrijkste afspraken tussen werkgever en werknemer. Er zijn echter heel veel huisregels die nagekomen moeten worden. De huisregels kunnen in een bedrijfsreglement opgenomen worden. U moet dan denken aan: Gedragsvoorschriften, Arbeidstijden, Vakantie en verlof, Wet Arbeid & Zorg (WAZO), Beloningen en vergoedingen, Arbeidsongeschiktheid en de spelregels, Training en Opleiding, Pensioen en verzekering, Autoregeling, In dienst-uit dienst. En nog veel meer. Daarom moet het bedrijfsreglement duidelijk zijn. U kunt dan adequaat optreden tegen ongeoorloofde gedragingen van een werknemer. De bedrijfsreglementen worden juridisch getoetst en kunnen in het Nederlands en Engels aangeleverd worden.

Arbeidsovereenkomsten opstellen

Een goede en duidelijke arbeidsovereenkomst is voor u als werkgever en voor uw werknemer noodzakelijk. In de arbeidsovereenkomst verwijzen naar het bedrijfsreglement (als die er is) is nodig. Arbeidsovereenkomsten beoordelen en het adviseren voor aanpassing en eventueel een vertaling (Engels) maken voor uw buitenlandse medewerkers is een van mijn services. De gemaakte arbeidsovereenkomsten worden juridisch getoetst.

Extern-vertrouwenspersoon

Heeft u een vertrouwenspersoon in loondienst? Dan blijft het de vraag of uw personeel wel de hebben en houwen ter tafel wilt brengen. De vertrouwenspersoon is tenslotte een collega. Een extern vertrouwenspersoon is daarentegen onafhankelijk en kan daardoor makkelijker aangesproken worden door personeel. De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gevoerd worden.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Een negatief functionering- en beoordelingsgesprek is vaak de bron voor een aankomend conflict. De discussie wordt gevoerd en het gaat alleen nog maar over HET GESPREK. Als arbeidsmediator ben ik een voorstander van het voorkomen van een conflict.  Ik ben als neutraal en onpartijdig gesprekspartner tijdens deze moeilijke gesprekken aanwezig en kan deze voeren in het Nederlands en Engels.

Disfunctioneren of ontslag

Hoe ga je om met disfunctioneren? Hoe het te voorkomen? Op een juiste manier het disfunctioneren bespreekbaar maken is niet makkelijk. Nog moeilijker is een slecht bericht gesprek. Ik geef je uitleg over de mogelijkheden voor ontslag en help je bij het bespreekbaar maken van het disfunctioneren van een medewerker. Ook kunnen we een  verbetertraject opzetten.

Talent ontwikkeling

Talent wil je graag behouden voor je bedrijf.  Je wilt ze blijven motiveren en ze stimuleren zichzelf verder te ontwikkelen. Om talent binnen het bedrijf verder te ontwikkelen zijn er vele opleidingen beschikbaar. Het voeren van gesprekken met medewerkers en het selecteren van de juiste interne of externe opleiding is tijdrovend. De gesprekken kan ik voor u doen.

Conflict coaching

Conflict-coaching kan dan uitkomst bieden. Conflict-coaching is het preventief inzetten van gerichte coaching om onenigheid op het werk. Werkstress of een moeizame arbeidsrelatie kan weer vlot getrokken worden. Escalatie van een kwestie of conflict voorkomen kan worden.

De voordelen van conflict-coaching:

– verbeteren van samenwerking en werkrelatie
– voorkomen van langdurige uitval en daarmee verstoring van de continuïteit
– zorgen dat meningsverschillen of kwesties die spelen niet snel escaleren tot een conflict

Als ICR Conflict Coach, aangesloten bij de NOBCO, kan ik uw personeel de vaardigheden aanreiken om individuele en groepsgesprekken goed te kunnen voeren. Het coachen en trainen van leidinggevenden op het gebied van functionering- en ontslaggesprekken of het voorkomen van conflicten mag tegenwoordig niet ontbreken binnen uw organisatie. Een juiste manier van communicatie is essentieel om teams en individuen te motiveren. Hierdoor kunt u een prettige werksfeer en een veilige werkomgeving creëren. Voor het management en teamleiders is er de mogelijkheid om een meerdaagse Mediation opleiding te volgen. Deze opleiding kan ook in-company plaats vinden tot maximaal 8 personen.