Is uw organisatie nog niet toe aan een HR-afdeling?
Laat mij u daarbij helpen.

HR Diensten:
Bedrijfsreglement opstellen
Arbeidsovereenkomst opstellen
Extern-vertrouwenspersoon
Functioneringsgesprekken
Beoordelingsgesprekken
Disfunctioneren of ontslag
Conflict coaching
Talent ontwikkeling Coaching
Trainingen en Coaching
Recruitment middenkader

NOBCO EMCC

Uw organisatie

Bent u nog niet toe aan een eigen HR-afdeling met de juiste HR diensten? Laat mij u van dienst zijn om een aantal zaken voor u op te pakken waardoor u tijd heeft voor de commerciële en organisatorisch aspecten binnen uw bedrijf.

Onderstaande HR diensten kunnen apart of in een combinatie afgenomen worden.

Bedrijfsreglement opstellen

Een arbeidscontract is compact en duidelijk over de belangrijkste afspraken tussen werkgever en werknemer. Er zijn echter heel veel huisregels die nagekomen moeten worden. De huisregels kunnen in een bedrijfsreglement opgenomen worden. U moet dan denken aan: Gedragsvoorschriften, Arbeidstijden, Vakantie en verlof, Wet Arbeid & Zorg (WAZO), Beloningen en vergoedingen, Arbeidsongeschiktheid en de spelregels, Training en Opleiding, Pensioen en verzekering, Autoregeling, In dienst-uit dienst en nog veel meer. Het bedrijfsreglement moet duidelijk zijn en is essentieel om adequaat te kunnen optreden tegen ongeoorloofde gedragingen van een werknemer. De  bedrijfsreglementen worden juridisch getoetst en kunnen in het Nederlands en Engels aangeleverd worden.

Arbeidsovereenkomsten opstellen

Een goede en duidelijke arbeidsovereenkomst is voor u als werkgever en voor uw werknemer noodzakelijk. In de arbeidsovereenkomst verwijzen naar het bedrijfsreglement (als die er is) is nodig. Arbeidsovereenkomsten beoordelen en het adviseren voor aanpassing en eventueel een vertaling (Engels) maken voor uw buitenlandse medewerkers is een van mijn services. De gemaakte arbeidsovereenkomsten worden juridisch getoetst.

Extern-vertrouwenspersoon

Heeft u een vertrouwenspersoon in dienst dan blijft het de vraag of uw personeel wel de hebben en houwen ter tafel wilt brengen. De vertrouwenspersoon is tenslotte een collega. Een extern vertrouwenspersoon is daarentegen onafhankelijk en kan daardoor makkelijker aangesproken worden door personeel. De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gevoerd worden.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Een negatief functionering- en beoordelingsgesprek is vaak de bron voor een aankomend conflict. De discussie wordt gevoerd en het gaat alleen nog maar over HET GESPREK. Als arbeidsmediator ben ik een voorstander van het voorkomen van een conflict, preventieve mediation. Ik kan als neutraal en onpartijdig gesprekspartner tijdens deze moeilijke gesprekken aanwezig zijn en deze voeren in het Nederlands en Engels.

Disfunctioneren of ontslag

Hoe ga je om met disfunctioneren? Beter nog; hoe het te voorkomen? Het op een juiste manier het disfunctioneren bespreekbaar maken is niet makkelijk. Nog moeilijker is een slecht bericht gesprek. Ik geef je uitleg over de mogelijkheden voor ontslag en helpen je bij het bespreekbaar maken van het disfunctioneren van een medewerker en een verbetertraject op te zetten.

Talent ontwikkeling

Talent wil je behouden voor je bedrijf, je wilt ze blijven motiveren en ze stimuleren zichzelf verder te ontwikkelen. Om talent binnen het bedrijf verder te ontwikkelen zijn er vele opleidingen beschikbaar. Het voeren van gesprekken met medewerkers en het selecteren van de juiste interne of externe opleiding is tijdrovend. De gesprekken kan ik voor u doen.

Conflict coaching

Conflict-coaching kan dan uitkomst bieden. Conflict-coaching is het preventief inzetten van gerichte coaching om onenigheid op het werk, werkstress of een moeizame arbeidsrelatie weer vlot te trekken en daarmee escalatie van een kwestie of conflict te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van conflict-coaching:

– Het verbeteren van samenwerking en werkrelatie
– Het voorkomen van langdurige uitval en daarmee verstoring van de continuïteit
– Het voorkomen dat meningsverschillen of kwesties die spelen snel escaleren tot een conflict

Als ICR Conflict Coach, aangesloten bij de NOBCO, kan ik uw personeel de vaardigheden aanreiken om individuele en groepsgesprekken goed te kunnen voeren. Het coachen en trainen van leidinggevenden op het gebied van functionering- en ontslaggesprekken of het voorkomen van conflicten mag tegenwoordig niet ontbreken binnen uw organisatie. Een juiste manier van communicatie is essentieel om teams en individuen te motiveren om een prettige werksfeer en een veilige werkomgeving te creëren. Voor het management en teamleiders is er de mogelijkheid om een meerdaagse Mediation opleiding te volgen. Deze opleiding kan ook in-company plaats vinden tot maximaal 8 personen.