Een vaak gestelde vraag; wat zijn de kosten van mediation? Kort antwoord, altijd minder dan de kosten van een rechtszaak!

Wat zijn de kosten van arbeidsmediation?

De kosten van arbeidsmediation bestaan uit mijn uurtarief van € 175,00 exclusief btw  x het aantal gewerkte uren. De eventuele door mij gemaakte onkosten, zoals huur van de locatie, lunch, reiskosten worden apart berekent. De opdrachtgever krijgt bij de declaratie altijd een uren- en kostenspecificatie.

Meestal worden de kosten van een arbeidsmediation door de werkgever betaald.

Ervaring leert dat bij een arbeidsmediation na 3 gesprekken van 2 uren vaak de oplossing gevonden is.

Vinden de gesprekken d.m.v. online-mediation plaats dan zijn er geen reiskosten.
De totale kosten bij, 3 gesprekken van 2 uur elk, zijn € 1.050,00 exclusief btw en exclusief de tijd voor e-mails, telefonische gesprekken en het bestuderen van stukken. Het totaal zal uitkomen op ongeveer € 1.500,00 exclusief btw.

Er zijn ook mogelijke uitschieters naar beneden en naar boven.

Een vaste prijsafspraak is mogelijk. 

Wat kost een rechtszaak?

Een rechtszaak kost elke betrokken partij geld, veel geld! Heb je een rechtsbijstandverzekering dan zal het meevallen, heb je die niet dat kost dat vele duizenden euro’s. Een gemiddelde arbeidsadvocaat kost al snel tussen de € 200,00 en € 400,00 per uur, daarbij komen dan nog kantoor- en andere kosten.

Het aantal uren die een arbeidsadvocaat in rekening brengt, voordat het tot een rechtszaak komt, loopt snel op. Mailjes schrijven, overleg uren, kantoorkosten en dergelijke zorgen dan al voor een rekening van € 2.000,00 tot € 3.000,00.

Daarbij komt dan nog eens het mogelijk aanspannen van een rechtszaak, de deurwaarderskosten, de griffiekosten en weer de uren van de advocaat. Nog eens € 2.000,00?

Het is niet ongebruikelijk dat bij de kantonrechter de kosten gemiddeld tussen € 4.400,00 en € 6.600,00 excl. btw bedragen.

Maar er is een onzekere factor bij een rechtszaak, je weet nooit wie in het gelijk gesteld wordt! Er is altijd een winnende en verliezende partij!

De relatie is voor altijd geschaad.

Wat kost arbeidsmediation?

De kosten van arbeidsmediation zijn te overzien. De mediator brengt gespreksuren in rekening en de uren die de mediator nodig heeft om eventuele ingebrachte stukken te bestuderen, de correspondentie per email en de telefoongesprekken met de betrokken partijen.

Het goede van arbeidsmediation is dat partijen in alle vertrouwelijkheid met elkaar kunnen spreken over het ontstane conflict en gedurende de gesprekken tot een mogelijke oplossing kunnen komen. Vinden ze geen oplossing dan is wellicht het ontbinden van de arbeidsovereenkomst de enige oplossing. Om tot ontbinding te kunnen overgaan is een door beide partijen overeengekomen vaststellingsovereenkomst (VSO) nodig. Het onderhandelen over de voorwaarden neemt wel een aantal uren in beslag, we noemen dit exit-mediation.

Indien er een oplossing gevonden wordt dan zullen de mediation kosten mogelijk € 1.500,00 euro zijn. Dit zijn de 3 gesprekken, bestuderen van stukken, telefoontijd en email.

Als er geen oplossing gevonden kan worden en men wil de arbeidsovereenkomst beëindigen dan kunnen de totale kosten rond de € 2.000,00 uitkomen.

Er is geen verliezer, geen winnaar! De relatie is op een juiste en goede manier tot een einde gekomen.

Is een vaste prijsafspraak mogelijk?

Jazeker, een vaste prijsafspraak is mogelijk. In deze onzekere tijden is het goed om te weten wat  de uiteindelijke kosten zijn van een arbeidsmediation. Tot eind juni 2021 kan ik een arbeidsmediation aanbieden voor een vaste prijs van € 1.250,00 exclusief btw, reiskosten en huur lokatie, onder de volgende condities:

  • individueel telefonisch kennismakings gesprek van maximaal 1/2 uur
  • opstellen mediationovereenkomst
  • opstellen geheimhoudingsverklaring derde partij (indien nodig)
  • het bestuderen van ingediende stukken
  • 4 gesprekken van maximaal 2 uren (8 uren in totaal)
  • per email of per telefoon bereikbaar
  • opmaken van afsprakenlijst van door betrokkenen gevonden oplossing
  • opmaken van afsprakenlijst bij ontbinding arbeidsovereenkomst
  • opstellen VSO (vast format) of het aanleveren van afsprakenlijst bij advocaat

Voorwaarden:
Betaling van € 1.250,00 exclusief btw voor aanvang mediation. Reiskosten en huren lokatie op nacalculatie.

Notes:
-De vaste prijsafspraak is ongeacht het verloop en het resultaat van de Mediation bindend.
-Laat u zich bijstaan door een advocaat of andere adviseur, dan draagt uzelf de kosten daarvan.
-Indien er minder uren nodig zijn blijft de prijsafspraak staan.
-Indien er meer uren nodig zijn blijft de prijsafspraak staan.