Ik ben een geboren Rotterdammer en hou van aanpakken, maar wel met aandacht voor relaties.

Gedurende 30+ jaar ben ik werkzaam geweest als CEO van een aantal ondernemingen met een nationale en internationale clientèle. Mijn activiteiten bestonden o.a. uit commercieel- en financieel management, HR en P&O. het stroomlijnen van de operationele processen, en juridische zaken. Mede door het succes van de ondernemingen ben ik in staat geweest deze te verkopen waarna ik mijn aandacht volledig kon richten op mijn verdere carrière als juridisch adviseur arbeidszaken en arbeids- en zakelijke mediator. Tijdens mijn carrière ben ik in aanraking gekomen met allerlei organisatiestructuren waar besluitvorming niet altijd eenvoudig was. Een hiërarchische structuur is voor mij daarom snel herkenbaar en ik kan binnen elke organisatie snel mijn weg vinden.

RESULTAAT GERICHT

Mijn opleiding tot Register Mediator en mijn specialisatie arbeid- en zakelijke mediation voldoen aan de toetredingseisen van zowel het landelijk MfN register als het Internationale ADR-register. Als Full Certified ADR arbeids- en zakelijke mediator help ik betrokken partijen een oplossing te vinden voor de kwestie of het conflict waar ze zich in bevinden. Het geeft mij voldoening als er een oplossing gevonden kan worden. Gedurende mijn werk als arbeids en zakelijke mediator heb ik ruime recht en wets kennis opgedaan, deze kennis mag bij een professionele mediator zeker niet ontbreken.

BELANGEN

Tegenstrijdige belangen (standpunten), weerstand en pressie zijn zaken waar ik als mediator dagelijks mee te maken heb en kan daar uitstekend mee omgaan. Als mediator ben ik onafhankelijk en onpartijdig en straal dat zeker uit met respect voor betrokken partijen en hun belangen. Binnen mediation is de geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid een belangrijk onderdeel.

Aad van Dam Arbeidsmediator
Arbeidsmediator Aad van Dam

ETISCH

Tijdens mijn carrière heb ik veel gereisd en met verschillende culturen uit Azië, het Midden-Oosten, Oost-Europa en Zuid-Amerika gewerkt. Ik hou van het verbinden en het opbouwen van een netwerk met mensen uit alle geledingen van de samenleving en behandel iedereen met integriteit, gelijkheid en respect.

TWEETALIGHEID

Zowel in woord als schrift is communiceren in het Engels geen probleem. Mijn vrouw is geboren in de Verenigde Staten, inmiddels al 30 jaar in Nederland, en onze twee volwassen zonen (26 en 21 jaar) zijn tweetalig opgevoed. Mijn kennis en ervaring als ondernemer en mediator maken mij uitstekend geschikt de juiste persoon te zijn om u te helpen een oplossing te vinden voor de kwestie of conflict welke speelt.

WERKWIJZE

Neem contact met mij op. We maken een afspraak en starten met een intakegesprek.

Tijdens dit individuele intakegesprek informeer ik jullie over het mediation proces, maximaal een uur. Kiezen jullie voor mij als jullie mediator dan starten we met het prikken van een datum om met elkaar in gesprek te gaan. Mogelijk zijn een aantal gesprekken nodig om tot een oplossing te komen.

Mediation begint met een door jullie ondertekende mediationovereenkomst. Hierin is vastgelegd welke afspraken van toepassing zijn. Denk hierbij aan twee belangrijke afspraken; vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Als mediator ben ik onpartijdig en neutraal en zal het proces begeleiden maar mij niet met de inhoud van het gesprek bemoeien. Het bewaken van het mediationproces en zorgen voor de voortgang is een belangrijk onderdeel voor een goede mediation.

Mediation is vrijwillig. Maar eenmaal gekozen voor mediation niet vrijblijvend. Committeren aan het vinden van een oplossing is belangrijk.

Het doel is van de gesprekken is; weer naar elkaar gaan luisteren en vertrouwen in elkaar krijgen. Jullie proberen zelf een oplossing te vinden en zijn daar dan ook zelf verantwoordelijk voor.

Is er een oplossing gevonden, dan worden de gemaakte afspraken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Deze kan door de mij worden opgesteld en door jullie ondertekend.

Komen jullie tot de conclusie dat een verdere samenwerking niet mogelijk is dan kan exitmediation de uiteindelijke oplossing zijn. Ook de exitmediation zal ik begeleiden. De vaststellingsovereenkomst voor exitmediation kan opgesteld worden door een van de betrokken juridische adviseurs.

Alle  gesprekken kunnen plaats vinden op het bedrijf of op een locatie waar je je veilig voelt.