Mediation wordt dikwijls aan een conflict gekoppeld. Maar mediation is ook preventief inzetbaar juist om conflicten te voorkomen.

PRE-MEDIATION BIJ EEN ARBEIDSCONFLICT

De werknemer laat tijdens een functioneringsgesprek waarschijnlijk nooit het achterste van z’n tong zien. De leidinggevende is immers degene met wie het gesprek gevoerd wordt! Het is dan moeilijk naar boven te krijgen wat de werknemer echt dwars zit. De werknemer kan gedurende een pre-mediation gesprek mogelijk wel aangeven wat niet lekker zit. Wat wringt er en wat kan leiden tot ziekteverzuim of escalatie van de kwestie tot een conflict.

De bedrijfsarts zal, als er geen medische indicatie is om niet aan het werk te gaan, eerst een driehoek gesprek of mediation adviseren. Door tijdens pre-mediation goede afspraken te maken, kan het werk weer hervat worden.

Als de werknemer weer aan het werk is, is de kans dat het conflict verder ontspoort minder. Gesprekken kunnen helpen om weer tot elkaar te komen. Veel  stress wordt hierdoor voorkomen. Een oplossing op langere termijn ligt in het vooruitzicht.

Pre-mediation kan plaatsvinden bij de Arbodienst. Op het werk of op een neutrale locatie. Tijdens het gesprek van maximaal 1 ½ uur kan besproken worden wat nodig is om weer aan het werk te gaan. Het conflict wordt even geparkeerd.

De mediator bevestigd de afspraken en zal aan beide partijen hun akkoord vragen. Partijen zijn gehouden aan de afspraken. De pre-mediation ten einde.

Van Dam Mediation

ZAKELIJKE PRE-MEDIATION OM EEN CONFLICT TE VOORKOMEN

Zakelijke pre mediation is het vooraf helder maken van de afspraken. De mediator zal deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.  Conflicten in de toekomst worden voorkomen.

Pre mediation kan worden toegepast bij het oprichten van bijvoorbeeld een maatschap. Je kan daarbij denken aan de werkverdeling van partners in een bv, de werkverdeling binnen een organisatie (bijvoorbeeld de zorgsector).

Pre mediation kan problemen in de toekomst voorkomen. Het kan na een jaar weer getoetst worden. Eerder gemaakte afspraken werken wellicht niet meer. Deze worden dan aangepast of aangevuld met nieuwe afspraken.

De mediator maakt samen met de betrokkenen een inventarisatie van de te bespreken punten. Zijn de partijen het eens dan kan de mediator deze in een vaststellingsovereenkomst weergeven. Dit document is dan de leidraad voor de verdere samenwerking van betrokken partijen.