Mediation wordt dikwijls aan een conflict gekoppeld. Maar mediation is ook preventief inzetbaar juist om conflicten te voorkomen.

Is een kwestie nog geen echt conflict maar is er een vermoeden dat de spanningen hoog kunnen gaan oplopen. Dan is preventieve mediation te adviseren. Wacht niet te lang. Maak de kwestie bespreekbaar. Mediation is heel geschikt om tot een gezamenlijke gedragen oplossing te komen. Hierdoor kan  escalatie van de kwestie worden voorkomen.

Hoe werkt preventieve mediation?

Belangrijk is dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan.  Je hebt wel de bereidheid een oplossing te vinden. Gedurende maximaal 1 dagdeel (4 uren) gaan betrokken partijen met elkaar in gesprek. Onder mijn begeleiding. Als gespreksleider help ik jullie om elkaars standpunten aan te horen. Ik zal de discussie in goede banen te leiden. Inhoudelijk zijn betrokken partijen verantwoordelijk voor een gevonden oplossing. De gemaakte afspraken komen in een een overeenkomst die jullie voor akkoord dienen te ondertekenen.

Ook preventieve mediation heeft een mediationovereenkomst nodig. Deze wordt voor aanvang door de mediator en de betrokken partijen getekend. Dit zorgt voor het borgen van de geheimhouding en de vertrouwelijkheid waaronder de gesprekken plaatsvinden.

Wat is het voordeel van preventieve mediation?

Voorkomen is beter dan genezen. Deze uitspraak is terecht. Je weet waar je aan begint en hoelang het duurt. Het is overzichtelijk. Is er een oplossing gevonden dan ziet de toekomst er weer beter uit. De kosten van preventieve mediation blijven ook overzichtelijk.

Worden er geen goede afspraken gemaakt dan kan het escaleren. Voorkomen van escalatie betekent vaak dat ziekmeldingen en hoge kosten voor de organisatie worden bespaard.

Is er geen oplossing gevonden?

Preventieve mediation kan heel goed worden toegepast op kwesties die spelen binnen een organisatie. Of bij beginnende arbeidsconflicten. Een arbeidsconflict begint vaak met een ruzie op de werkvloer tussen collega’s of een kwestie die niet uitgesproken wordt tussen leidinggevenden en werknemers.

Preventieve mediation helpt om weer “on speaking terms” te komen. Het kan zijn dat er geen oplossing gevonden wordt. Is dat zo? Dan kan het mediation traject voortgezet worden. Er is geen geld en tijd verspilt.

Er is nu een fundatie om verder te kunnen gaan met arbeidsmediation. Om uiteindelijk toch een oplossing te vinden.

Tijdsbesteding

Preventieve mediation kenmerkt zich door een oplossing te vinden voordat de kwestie die speelt een hoog oplopend conflict wordt. Door een dagdeel te besteden aan het met elkaar in gesprek gaan is er binnen korte tijd duidelijkheid. Standpunten worden gedeeld. Je kan elkaar in een veilige omgeving, onder geheimhouding, vrijuit vertellen wat je op je hart heb. Gaande weg is het al snel duidelijk dat er een oplossing gevonden kan worden. Alles binnen 4 uurtjes of korter.

De voordelen:
Korte tijdsbesteding
Weinig werkonderbrekingen
Snel een oplossing gevonden

NEEM DIRECT CONTACT MET MIJ OP
Van Dam Mediation

PREVENTIEVE MEDIATION OM EEN ZAKELIJK CONFLICT TE VOORKOMEN

Zakelijke preventieve mediation is het vooraf helder maken van de afspraken. De mediator zal deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Conflicten in de toekomst worden voorkomen.

Preventieve mediation wordt toegepast bij het oprichten van bijvoorbeeld een maatschap. Je kunt daarbij denken aan de werkverdeling tussen partners in een bv of de werkverdeling binnen een organisatie (bijvoorbeeld de zorgsector).

Preventieve mediation kan problemen in de toekomst voorkomen en zou na een jaar weer getoetst kunnen worden. De eerder gemaakte afspraken werken wellicht niet meer. Deze worden dan aangepast of aangevuld met nieuwe afspraken.

De mediator maakt samen met de betrokkenen een inventarisatie van de te bespreken punten. Zijn de partijen het eens dan kan de mediator deze in een vaststellingsovereenkomst weergeven. Dit document is dan de leidraad voor de verdere samenwerking van betrokken partijen.