Mediation wordt dikwijls aan een conflict gekoppeld. Maar mediation is ook preventief inzetbaar juist om conflicten te voorkomen.

PREVENTIEVE MEDIATION BIJ EEN ARBEIDSCONFLICT

De werknemer laat tijdens een functioneringsgesprek waarschijnlijk nooit het achterste van z’n tong zien. Het is immers de leidinggevende met wie het gesprek gevoerd wordt! Hierdoor is het moeilijk naar boven te krijgen wat de werknemer echt dwars zit. De werknemer kan gedurende een pre-mediation gesprek mogelijk aangeven wat niet lekker zit. Er wringt iets en dat kan leiden tot ziekteverzuim. Een escalatie van de kwestie kan voorkomen worden door preventieve mediation.

Wanneer er geen medische indicatie is om niet aan het werk te gaan, zal de bedrijfsarts eerst een driehoek gesprek of mediation adviseren. Maak goede afspraken tijdens preventieve mediation. Je voorkomt escalatie van de kwestie die speelt.

Wanneer de werknemer weer aan het werk is, is de kans dat het conflict verder ontspoort minder. Een paar gesprekken kunnen helpen om weer tot elkaar te komen. . Veel  stress wordt hierdoor voorkomen en een oplossing op langere termijn ligt in het vooruitzicht.

De preventieve mediation kan plaatsvinden bij de Arbodienst, op het werk of op een neutrale locatie. Tijdens het gesprek van maximaal 1 ½ uur wordt besproken wat nodig is om weer aan het werk te gaan. Het conflict wordt even geparkeerd.

De mediator bevestigd de afspraken en zal aan beide partijen hun akkoord vragen. De partijen zijn gehouden aan de afspraken. De pre-mediation ten einde.

Van Dam Mediation

PREVENTIEVE MEDIATION OM EEN ZAKELIJK CONFLICT TE VOORKOMEN

Zakelijke preventieve mediation is het vooraf helder maken van de afspraken. De mediator zal deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.  De conflicten in de toekomst worden voorkomen.

Preventieve mediation wordt toegepast bij het oprichten van bijvoorbeeld een maatschap. Je kunt daarbij denken aan de werkverdeling tussen partners in een bv of de werkverdeling binnen een organisatie (bijvoorbeeld de zorgsector).

Pre mediation kan problemen in de toekomst voorkomen en kan na een jaar weer getoetst worden. Eerder gemaakte afspraken werken wellicht niet meer. Deze worden dan aangepast of aangevuld met nieuwe afspraken.

De mediator maakt samen met de betrokkenen een inventarisatie van de te bespreken punten. Zijn de partijen het eens dan kan de mediator deze in een vaststellingsovereenkomst weergeven. Dit document is dan de leidraad voor de verdere samenwerking van betrokken partijen.