Deze veel gestelde vragen helpen je hopelijk op weg. Maar staat je vraag er niet bij, of wil je liever persoonlijk contact, bel of mail mij rechtstreeks.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER MEDIATION

Wat is de Week van Mediation?

In de week 15 t/m 19 oktober organiseert de NMv (de beroeps vereniging voor professionals in mediation) de tweede Week van de Mediation. Vijf dagen die volledig in het teken staan van het vergroten van de bekendheid van mediation.

Als full time register mediator werk ik daar graag aan mee. Lees meer.

Arbeidsmediation-overzicht.

Een eerste afspraak met de bedrijfsarts wordt gemaakt. Je doet je verhaal. Er komt een advies: de bedrijfsarts constateert dat er wel beperkingen zijn maar dat deze te wijten zijn aan schuringen in de arbeidsverhouding. Advies: een korte periode van rust en het daarna bespreekbaar maken met een onafhankelijke derde, een mediator. Lees meer.

Wat is de WvP (Poortwachter)

De Wet verbetering Poortwachter is een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een medewerker. Zowel de  werkgever en medewerker moeten zich optimaal inspannen om de medewerker weer aan het werk te krijgen.  In de WvP staat beschreven hoe de werkgever het verzuim van de zieke medewerker moet begeleiden. Het stappenplan (PvA) wordt samen met de werknemer opgesteld. Lees meer.

Wat is exit mediation?

Exit-mediation. Je hebt je best gedaan als werkgever en je hebt alles gegeven als werknemer tijdens de arbeidsmediation. Jullie komen niet tot een oplossing en hebben beide uitgesproken dat het beter is om uit elkaar te gaan.

Dat is natuurlijk geen leuk moment. Het is echter wel een oplossing voor het conflict wat jullie hebben. Nadat de voorwaarden besproken zijn en daarover een accoord is bereikt kunnen jullie weer de toekomst tegemoet treden. Lees meer.

Wat is mediation?

Arbeidsmediation is een middel om weer met elkaar in gesprek te komen. Samen een oplossing vinden voor het conflict wat ontstaan is. De mediator zal zich onpartijdig en neutraal opstellen. Daarnaast zal de mediator de partijen helpen met het proces, om tot een oplossing te komen. Indien een akkoord is bereikt zal de mediator helpen de afspraken op papier te zetten. Juridische adviseurs kunnen dan een vaststellingsovereenkomst opstellen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Om te komen tot een oplossing zijn 2 à 3 mediation bijeenkomsten meestal genoeg. Bovendien kunnen oplopende kosten van een rechtszaak en advocaat bespaard worden.

Hoe verloopt de mediation?

Ik doe altijd een intakegesprek met beide partijen individueel. Tijdens dit gesprek zal ik vertellen hoe de mediation in werk gaat. Ik sta open voor eventuele vragen. Als partijen verder willen met de mediation wordt er een afspraak gepland. Beide partijen kunnen elkaar aanhoren en in gesprek komen over het conflict.  Wel onder mijn begeleiding. Om te komen tot een oplossing zijn meestal 2 à 3 bijeenkomsten voldoende om tot een oplossing te komen. Op de pagina’s Arbeidsmediation of Arbeidsmediation in het kort is meer te lezen.

Wat kost mediation?

Afhankelijk van het aantal uren, gemiddeld 5 tot 6 uur. De kosten van mediation zijn beduidend minder dan de gang naar de kantonrechter. Bijvoorbeeld: rechtbank kosten, advocaatkosten, onderzoekkosten zijn vele malen duurder. Daarnaast duren ze veel langer dan mediation. Gemiddeld heeft mediation binnen drie tot vier weken een eindresultaat.

Heeft mediation succes?

Vaak keert de werknemer weer terug op de werkvloer. Meestal na het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing. Indien er geen oplossing te vinden is wordt vrijwel altijd overgegaan tot exit-mediation. Overigens ook een oplossing om geen conflict meer te hebben.

Welke oplossingen kunnen er gevonden worden?

  • Een gezamenlijke oplossing is gevonden. De werknemer gaat weer aan het werk.
  • Werknemer en werkgever hebben een oplossing gevonden. Bijvoorbeeld werkhervatting (andere afdeling, andere locatie, andere functie) of re-integratie.
  • Werkgever en werknemer beëindigen de arbeidsovereenkomst. Wel met wederzijds goedvinden.