Laat je altijd je
vaststellingsovereenkomst
(VSO) controleren.

Bedrijven moeten bezuinigen door Corona. Personele bezuinigingen zijn het eerste aan de beurt. Krijg je een vaststellingsovereenkomst (VSO) aangeboden? Dan is het belangrijk dat die goed nagekeken wordt.
Je gaat namelijk een einde maken aan de arbeidsovereenkomst.
Dus alles moet goed geregeld zijn. Hierdoor wordt je recht op een WW-uitkering zekerder.

Vanuit de werkgever wordt er vrijwel altijd haast gemaakt met het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. Meestal via een arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst. De druk is hoog. De werkgever wil op korte termijn horen of je wilt instemmen met de vaststellingsovereenkomst. Laat je niet haasten. Een goede controle noodzakelijk. Bovenal is rust geboden om tot een goede beslissing te komen.

Het is mogelijk om je op korte termijn te adviseren, binnen 24 uur. En is er echt haast bij, dan kan het nog sneller.

Wat controleer ik voor je?

 • Een correcte einddatum
 • Is de opzegtermijn correct
 • Een juiste eindafrekening
 • Is de ontslag vergoeding conform
 • Het relatiebeding
 • Het concurrentiebeding
 • Het boetebeding
 • De rechtsgrond voor het ontslag
 • De communicatie over je vertrek
 • Het afscheidnemen van je collega’s
 • De finale kwijting
 • De juiste lengte van het dienstverband
 • De vergoeding juridische bijstand
 • Krijg je vrijstelling van werk
 • De uitbetaling vakantiedagen
 • Het inleveren van bedrijfseigendommen

Wat kost een VSO controle?

Een volledige controle van de VSO op bovenstaande punten kost € 235,00 inclusief BTW.

Wat heb ik nodig om de VSO controle goed te kunnen doen?

 • Je arbeidsovereenkomst
 • Eventuele eerdere arbeidsovereenkomsten zelfde werkgever
 • Je laatste salarisstrook
 • De aangeboden vaststellingsovereenkomst

Wat krijg je van mij?

Van mij krijg je een volledig rapport met alle aandachtspunten. Ik zal aangeven wat correct is en wat niet, puntsgewijs en in begrijpelijke taal.

Heb ik nog vragen dan zal ik je bellen of een email sturen. Heb je het rapport ontvangen en doorgelezen. Dan zijn er nog vast nog zaken waarover je vragen wilt stellen. Bel of e-mail mij dan.

Je kunt de punten die niet correct zijn doorgeven aan je werkgever. Wil je dat niet zelf doen? Laat mij het dan doen. Mijn tarief voor een volledige begeleiding naar een juiste VSO is; € 750,00 inclusief btw. Deze kosten kan je laten vergoeden door je werkgever. Vrijwel altijd betaalt de werkgever de kosten om je goed te laten adviseren.