Pictogram Van Dam Mediation

Arbeidsmediation is vertrouwelijk. Alles valt onder geheimhouding. Je kan dus vrijuit zeggen wat je wilt. Voel je veilig, gebruik arbeidsmediation om een oplossing te vinden.

GEHEIMHOUDING

Tijdens de arbeidsmediation is het belangrijk dat jullie zich vrij voelen om jullie kant van het conflictverhaal, het gevoel en de ervaringen daarbij, openlijk te delen. Jullie durven dat te doen wanneer er een veilige omgeving is, waarin vertrouwen voorop staat. Hiertoe ondertekenen jullie en mediator, bij aanvang, een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst legt vast dat een ieder vertrouwelijk om moet gaan met de besproken onderwerpen, dat de informatie niet gedeeld mag worden met derden, noch gebruikt voor andere procedures. Deze geheime informatie kan later dus niet tegen elkaar worden gebruikt. Geheimhouding en vertrouwelijkheid stimuleert openheid en het vinden van (creatieve) oplossingen. De geheimhouding blijft ook geldig ná de mediation.

Alleen nieuwe informatie valt onder de geheimhouding

Geheimhouding is niet van toepassing op informatie die bij aanvang van mediation al bekend was of had kunnen zijn. Reeds besproken onderwerpen of gedane voorstellen buiten de mediation zijn dus niet geheim. De nieuwe informatie binnen de mediation is wel geheim.

Afwijkende afspraken maken mag

Deelnemers kunnen tijdens de mediation afspreken welke informatie wel en welke informatie niet onder de geheimhouding valt. Een veelvoorkomende afspraak binnen de arbeidsmediation is dat de werkgever en werknemer de informatie uit de mediation met hun partner mogen delen. Deze heeft dan wel de geheimhoudingsplicht.

Ook kunnen deelnemers afpreken dat zij bepaalde informatie, zoals de resultaten uit de mediation, wél met derden, bijvoorbeeld collega’s en/of relaties mogen delen.

In het uiterste geval kunnen deelnemers afspreken dat de geheimhouding volledig vervalt. De mediator die een veilige omgeving wil creëren bij de mediation, zal terughoudend hierop reageren. De veilige basis vermindert sterk, waardoor ook de kans op resultaat wordt verkleind.

Geheimhoudingsverklaring voor derden

Wanneer derden bij de mediation aanwezig zijn (advocaten, HR, directeur, adviseurs) laat de arbeidsmediator hen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Hierdoor geldt voor hen dezelfde geheimhouding en kunnen zij dus vrij spreken met de partij die zij adviseren.

Bron: wAM

Scroll naar boven