Wat kan je van mij verwachten?

Jullie moeten je veilig voelen en daar zal ik voor zorgen. Verder zijn de vertrouwelijkheid en de geheimhouding van alles wat tijdens de mediation op tafel komt heel belangrijk voor jullie en voor mij. Als jullie mediator, ben ik onafhankelijk en onpartijdig en straal dat zeker uit met respect voor betrokken partijen en hun belangen. Heb je na het lezen van de vragen en antwoorden zelf nog vragen, dan ben ik altijd voor je bereikbaar.

Veel gestelde vragen

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een middel om weer met elkaar in gesprek te komen. Samen een oplossing vinden voor het conflict wat ontstaan is. Ik stel mij onpartijdig en neutraal op. Daarnaast zal ik de partijen helpen met het proces om tot een oplossing te komen. Als een akkoord is bereikt help ik jullie de afspraken op papier te zetten.

Wat is exit-mediation?

Exit-mediation. Je hebt je best gedaan en alles gegeven tijdens de arbeidsmediation. Jullie komen niet tot een oplossing en hebben beide uitgesproken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dat is natuurlijk geen prettig moment. Het is echter wel een oplossing voor het conflict wat jullie hebben. Nadat de voorwaarden besproken zijn en daarover een akkoord is bereikt kunnen jullie weer de toekomst tegemoet treden. 

De voordelen van arbeidsmediation

Mediation heeft vaak een oplossing na een aantal gesprekken. Om te komen tot een oplossing zijn 2 à 3 mediation bijeenkomsten meestal genoeg. Bovendien kunnen oplopende kosten van een rechtszaak en advocaat bespaard worden. Mediation is minder kostbaar.

Arbeidsmediation is een win win situatie!

Arbeidsmediation is gericht op het zoeken naar een win-win situatie. In plaats van het arbeidsconflict verder te laten escaleren, wordt er gekeken naar wat de partijen bindt. Welke oplossing is voor beide partijen het meeste geschikt in hun eigen situatie. De gemaakte afspraken houden veel langer stand dan bijvoorbeeld een opgelegd compromis van de rechter.

Is arbeidsmediation toekomst gericht?

Mediation is snel en efficiënt. Het verleden speelt alleen een rol als het een functie heeft om tot erkenning van elkaars belang en verbetering van de onderlinge communicatie te komen. De aandacht gaat tijdens de mediation hierdoor naar een wenselijke toekomstige situatie die voor alle partijen werkbaar is.

Hoeveel tijd neemt arbeidsmediation?

Een arbeidsconflict is gemiddeld in 2 tot 3 sessies van twee uur opgelost. Dat is heel wat sneller dan het aangaan van een juridische procedure waarbij je een rechter of arbiter inschakelt. Juridische procedures kunnen vaak vele maanden duren en kost veel meer dan arbeidsmediation.

Hoe verloopt een arbeidsmediation?

Ik doe altijd een intakegesprek met beide partijen individueel. Tijdens dit gesprek zal ik vertellen hoe arbeidsmediation in werk gaat. Ik sta open voor eventuele vragen. Als partijen verder willen met de mediation wordt er een afspraak gepland. Beide partijen kunnen elkaar aanhoren en in gesprek komen over het conflict. Wel onder mijn begeleiding. Om te komen tot een oplossing zijn meestal 2 à 3 bijeenkomsten voldoende om tot een oplossing te komen.

Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Jullie hebben een oplossing gevonden. De werknemer gaat weer aan het werk.
Werknemer en werkgever hebben een oplossing gevonden. Bijvoorbeeld werkhervatting (andere afdeling, andere locatie, andere functie) of re-integratie.
Werkgever en werknemer beëindigen de arbeidsovereenkomst. (Exit-mediation) Wel met wederzijds goedvinden.

Zijn er nadelen aan arbeidsmediation?

Als de mediation is mislukt, kan dit een nadeel zijn bij een procedure. Je kent elkaars zwakheden en de onderhandelingsruimte is ook bekend bij partijen. Tijdens een rechtelijke procedure mag niets van wat besproken is tijdens de mediation openbaar gemaakt worden. – Mediation heeft geld gekost. En dan zijn er nog, als toch wordt geprocedeerd wordt, de kosten van de rechtbankprocedure en de betrokken advocaten. Zie ook mediation kosten

Wat kost arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van conflictbemiddeling. In een rechtszaak betalen beide partijen ieder hun eigen advocaat. Bij arbeidsmediation is slechts één mediator betrokken. Meestal neemt het bedrijf de mediation kosten voor haar rekening. Binnen korte tijd is duidelijk of partijen een oplossing gevonden hebben voor het arbeidsconflict. Zie ook mediation kosten.

Is arbeidsmediation toekomst gericht?

Als er een oplossing gevonden wordt dan kunnen betrokken partijen weer positief naar de toekomst kijken. De lucht is geklaard. Een dialoog is weer gevonden. Jijzelf en je collega’s kunnen zich weer concentreren op werk. Er is ook weer rust in de familie.

Heb ik recht op spreken?

Ja! Alle partijen zijn actief betrokken bij het zoeken naar een oplossing van het arbeidsconflict. Dus jouw stem wordt gehoord. Jullie gaan zelf op zoek naar een oplossing. Hierdoor komt er een duurzame oplossing op tafel waar alle partijen achter staan. Er komt ook meer ruimte beschikbaar voor eigen creatieve oplossingen.

Hoe zit het met de geheimhouding?

Mediation heeft een informeel karakter. Beide partijen zitten aan tafel en praten met elkaar. Mediation is besloten terwijl rechtszaken in het openbaar plaatsvinden. Tijdens een mediation blijft datgene wat wordt besproken onder de betrokkenen zelf. De mediator en de partijen hebben een geheimhoudingsplicht jegens elkaar.

Scroll naar top