Je komt er niet uit. Jammer, wat nu?
Exit-mediation. Hoe werkt dat?

Exit-mediation. Je hebt je best gedaan als werkgever en je hebt alles gegeven als werknemer tijdens de arbeidsmediation. Jullie komen niet tot een oplossing en hebben beide uitgesproken dat het beter is om uit elkaar te gaan.

Dat is natuurlijk geen leuk moment. Het is echter wel een oplossing voor het conflict wat jullie hebben. Nadat de voorwaarden besproken zijn en daarover een accoord is bereikt kunnen jullie weer de toekomst tegemoet treden.

De mediation gaat over in exit-mediation. Het is voor zowel de werkgever als werknemer verstandig om je te laten bijstaan door een jurist die gespecialiseerd is in arbeidszaken.  Als werkgever en werknemer er mee instemmen kunnen de juristen aanwezig zijn tijden de exit-mediation. De juristen hebben daarbij dezelfde geheimhoudingsverplichting als de betrokken partijen.

Hoe verloopt de exit-mediation?

Eerst moeten de te bespreken punten op de agenda gezet worden. Wat zijn dat zoal:

 • de einddatum,
 • de transitievergoeding,
 • de eindafrekening,
 • vrijstelling van werkzaamheden,
 • het concurrentie- en/of relatiebeding,
 • de finale kwijting, het geheimhoudingsbeding,
 • het inleveren van de bedrijfseigendommen,
 • het getuigschrift,
 • de bedenktijd,
 • de opzegtermijn,
 • het recht op WW doordat de werkgever het initiatief tot beëindigen van het arbeidscontract heeft genomen.

Stuk voor stuk worden de bovenstaande punten besproken. Tijdens exit-mediation wordt er natuurlijk stevig onderhandeld.

Als er op alle punten een akkoord is.

De afspraken zijn gemaakt en akkoord. Het is belangrijk om alle punten goed op papier te zetten. Dit is dan de vaststellingsovereenkomst.
Er is geen onduidelijkheid meer. De mediator, of een van de juridische vertegenwoordigers kan deze arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst maken. Meestal wordt deze door de jurist van de werkgever gemaakt. Zowel de mediator als de jurist van de werknemer doet een controle of alles goed is weergegeven en niets is vergeten.

Alles in orde.

Dit is het moment dat betrokken partijen tot ondertekenen overgaan. Alleen de betrokken partijen ondertekenen, de mediator niet. Hij heeft het proces begeleidt om te komen tot een oplossing van het conflict maar is geen partij. Na ondertekening is het belangrijk om elkaar de hand te schudden, misschien niet zo makkelijk maar wel goed om te doen.

Exit-mediation kost veel energie van partijen. Er zijn weken, misschien wel maanden overheen gegaan voordat men het eens was. Een moment van rouw is daar. Het moet allemaal verwerkt worden.

Het uit elkaar gaan, betekent ook dat de werkgever en de werknemer weer aan de toekomst kunnen gaan werken.

Meer in FAQ.

NEEM DIRECT CONTACT MET MIJ OP