Arbeidsconflict, Contact Van Dam Mediation
Pictogram Van Dam Mediation

Hoe werkt exit-mediation? Jullie hebben je best gedaan om een oplossing te vinden. Helaas is dat niet gelukt. En wat dan? Plaatsing elders in het bedrijf, met nieuwe collega’s en een andere leidinggevende? Of de arbeidsovereenkomst beëindigen?

EXIT-MEDIATION

Jullie komen er samen niet uit. Het enige wat nog rest is uit elkaar gaan, en dat is moeilijk. Als jullie het er samen over eens zijn, kan er gekeken worden of jullie het eens kunnen worden over de afspraken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Exit-mediation is dat de juiste oplossing?

Je hebt je best gedaan als werkgever en je hebt alles gegeven als werknemer tijdens de arbeidsmediation. Jullie komen niet tot een oplossing en hebben beide uitgesproken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dat is natuurlijk geen leuk moment. Het is echter wel een oplossing voor het conflict wat jullie hebben. Nadat de voorwaarden besproken zijn en daarover een akkoord is bereikt, kunnen jullie weer de toekomst tegemoet treden.

Afwijkende afspraken maken mag

Het is jullie niet gelukt een oplossing te vinden. Jullie willen de arbeidsovereenkomst ontbinden. De mediation gaat over in exit-mediation. Het is voor zowel de werkgever als werknemer verstandig om je te laten bijstaan door een jurist die gespecialiseerd is in arbeidszaken. Als werkgever en werknemer er mee instemmen, kunnen de juristen aanwezig zijn tijden de exit-mediation. De juristen hebben daarbij dezelfde geheimhouding verplichting als de betrokken partijen. Eerst moeten de te bespreken punten op de agenda gezet worden. Wat zijn dat zoal;

de einddatum
de transitievergoeding
de vrijstelling van werkzaamheden
het concurrentie- en/of relatiebeding
de finale kwijting
het geheimhoudingsbeding
je getuigschrift
de bedenktijd
de opzegtermijn
het recht op WW (de werkgever neemt het initiatief tot beëindiging)

Stuk voor stuk worden de bovenstaande punten besproken, waarbij natuurlijk stevig onderhandeld kan worden.

Akkoord bereikt

Er is door jullie op alle punten een akkoord bereikt. De afspraken zijn gemaakt en akkoord. Het is belangrijk om alle punten goed op papier te zetten. Dit is dan de VSO, een arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst. Hierdoor is er geen onduidelijkheid meer.

De mediator, of een van de juridische vertegenwoordigers gaat deze arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst maken. Meestal zal deze door de jurist van de werkgever opgesteld worden. Zowel de mediator als de jurist van de werknemer doet een controle of alles goed is weergegeven inde VSO en niets is vergeten. Lees ook Controle VSO.

Als alles in orde is, dan is dat het moment dat betrokken partijen tot ondertekenen overgaan. Alleen de betrokken partijen ondertekenen, de mediator niet. Hij heeft het proces begeleidt om te komen tot een oplossing van het conflict maar is geen partij.

Na ondertekening is het belangrijk om elkaar de hand te schudden, misschien niet zo makkelijk, maar wel goed om te doen. Exit-mediation kost veel energie van de partijen. Er zijn weken, misschien wel maanden overheen gegaan voordat men het eens was. Een moment van rouw is daar. Het moet allemaal verwerkt worden.

Het uit elkaar gaan, betekent ook dat de werkgever en de werknemer weer aan de toekomst kunnen gaan werken.

Scroll naar boven