Waarom elkaar steeds ontwijken als je ook, zonder veel inspanning, elkaar een hand kan toereiken.

– Aad van Dam

ARBEIDSMEDIATION

Is er een arbeidsconflict binnen de organisatie? Dan is mediation een mogelijke optie.

Heb je een conflict als werknemer met je werkgever of leidinggevende? Aarzel dan niet lang om het conflict op te lossen. Een conflict kan snel escaleren tot een hoog oplopende ruzie. De sfeer wordt er niet beter op en kan leiden tot ziekteverzuim. Hierdoor wordt de situatie waar je je in bevindt er niet beter op.

Heb je als werkgever of als leidinggevende een conflict met een medewerker? Probeer dat dan eerst zelf op te lossen. Ga met elkaar in overleg . Lukt dat niet dan is het tijd tot nadenken over het vervolgtraject, zoals arbeidsmediation. Conflicten leiden tot daling van de productiviteit.

meer over arbeidsmediation

PREVENTIEVE MEDIATION

Mediation wordt dikwijls aan een conflict gekoppeld. Mediation is ook preventief inzetbaar, juist om conflicten voor te zijn.

Preventieve mediation bij een arbeidsconflict
Bedrijfsartsen adviseren preventieve mediation als er geen medische indicatie is om niet aan het werk te gaan. Het maken van goede afspraken tussen werkgever (leidinggevende) en werknemer zorgt ervoor dat de werknemer weer aan het werk kan gaan.

Preventieve mediation om een zakelijk conflict te voorkomen
Preventieve mediation is het vooraf helder maken van de afspraken. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor worden conflicten in de toekomst voorkomen. Bijvoorbeeld bij het oprichten van een maatschap, een samenwerking.

meer over pre-mediation