Pictogram Van Dam Mediation

Op mijn website vertel ik, als professioneel en geregistreerd arbeidsmediator, alles over arbeidsmediation bij arbeidsconflicten. Wil je kennismaken, bel of email mij dan.

WAT IS ARBEIDSMEDIATION?

Als je problemen ondervindt op het werk met een collega, in een team of met je werkgever, dan is arbeidsmediation een manier om samen, in gesprek, tot een oplossing te komen. Bij arbeidsmediation begeleid ik, als arbeidsmediator, het gesprek tussen jou en de persoon met wie je in conflict bent. Jullie zijn beiden deelnemer aan de arbeidsmediation.

Bij arbeidsconflicten is er sprake van botsende belangen tussen deelnemers op de werkvloer. Je kunt arbeidsmediation inschakelen bij een conflict tussen:
– werknemer-werkgever
– collega’s binnen een team
– bestuur van een organisatie

Arbeidsmediation vindt plaats in een neutrale en veilige omgeving en kent eigen spelregels. Deze liggen vast in een reglement.

Wat doet een arbeidsmediator?

Als arbeidsmediator begeleidt ik het gesprek en zorgt ervoor dat jij, maar ook degene met wie je in conflict bent, vrijuit kunt spreken. Vaak horen emoties daarbij. Ook daar is ruimte voor. Ik zie er op toe dat jullie zich beiden gehoord voelen en dat de communicatie goed verloopt. Het doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor jullie acceptabel is.

Hoe verloopt de mediation?

Nadat de mediationovereenkomst is ondertekend, start de mediation officieel. Ik geef aan elke deelnemer, om beurten, de gelegenheid om haar of zijn verhaal te doen. Dat is spannend, omdat deelnemers niet van elkaar weten hoe ze op elkaar gaan reageren. Ik begeleid het gesprek, maar blijf te allen tijde neutraal en onafhankelijk. Ik vat samen, reflecteer, spiegel en stel vragen om een helder beeld te krijgen van wat er speelt.

Als uw mediator hou ik de regie over het goede verloop van het gesprek, maar intervenieert niet als het gaat om de inhoud. Jullie bepalen de gespreksonderwerpen. Dankzij de arbeidsmediation komen de werkelijke belangen, de zorgen, de gevoelens en behoeften, van jullie naar boven. Jullie voelen zich dan opgelucht en de spanning vermindert. Het conflict de-escaleert. Er is een basis om verder te praten en samen te zoeken naar een oplossing.

Hoe komen jullie tot een oplossing?

Wanneer de botsende, maar ook vaak overlappende, belangen duidelijk zijn en deelnemers elkaar hebben gehoord, is de grootste stap naar het oplossen van de concrete knelpunten gezet. Het is aan de deelnemers zelf om met een oplossing te komen. Ik stel vragen over de geboden oplossingen, analyseert deze met jullie en structureert. Jullie zijn echter degene echter die beslissing welke oplossing bij hen past.

Samen met mij hebben we een geheimhoudingsplicht en de plicht om ons in te spannen om de mediation goed te laten verlopen en een oplossing te vinden. Zodra jullie overeenstemming hebben over de oplossing, stelt ik een (vaststellings) overeenkomst op. Deze bevat de afspraken die jullie gemaakt hebben, en die jullie samen ondertekenen. Een ā€œvaststellingsovereenkomstā€ is ook de term die wordt gebruikt om het document waarmee jullie afscheid van elkaar nemen aan te duiden. Is het zo dat jullie er niet uitkomen dan is er nog de mogelijkheid om ui elkaar te gaan, exit-mediation.

Mochten de gesprekken niet leiden tot een oplossing, dan is dat niet mijn verantwoordelijkheid. Als mediator mag ik geen beslissing nemen, in tegenstelling tot een rechter. Van de rechter mogen jullie wel een beslissing verwachten, die overigens vaak leidt tot de teleurstelling bij, in ieder geval, een van de twee partijen.

Bron: wAM

Scroll naar boven