Conflicten oplossen is beter dan uitvechten. Probeer het eens met een professionele mediator.

Snel contact? Bel 06 25 04 15 51 of stuur een email.

ARBEIDSCONFLICT? ARBEIDSMEDIATION HELPT!

Heb je een arbeidsconflict als werknemer met je werkgever of leidinggevende? Aarzel dan niet lang om het conflict op te lossen. Een arbeidsconflict kan snel escaleren tot een hoog oplopende ruzie. De sfeer wordt er niet beter op en kan leiden tot ziekteverzuim. Hierdoor wordt de situatie waar je je in bevindt er niet beter op. Vaak adviseert de arbodienst (bedrijfsarts) mediation. De werkgever zal veelal het advies van de arbodienst opvolgen. Een professionele arbeidsmediator kan helpen een oplossing te vinden waardoor je weer met plezier naar je werk gaat.

Heb je als werkgever of als leidinggevende een arbeidsconflict met een medewerker? Probeer dat dan eerst zelf op te lossen. Ga met elkaar in overleg. Lukt dat niet dan is het tijd tot nadenken over het vervolgtraject, zoals arbeidsmediation. Ziekteverzuim is vaak het gevolg escalatie van het conflict. Conflicten leiden tot daling van de productiviteit.

PRE-MEDIATION

Mediation wordt dikwijls aan een conflict gekoppeld. Mediation is ook preventief inzetbaar, juist om conflicten voor te zijn.

Pre-mediation is inzetbaar bij een arbeidsconflict of een zakelijk conflict

BEMIDDELING

Bemiddeling is anders dan mediation. Immers bij mediation proberen de betrokken partijen zelf een oplossing te vinden.
Daarentegen helpt bij bemiddeling de bemiddelaar de oplossing te vinden.

ARBITRAGE

Arbitrage is een vorm van bemiddeling waarbij de arbiter gezien wordt als particulier rechter.

De arbiter onderzoekt een conflict en doet een bindende uitspraak.