Van Dam Mediation arbeidsconflict

Wat je nog niet weet over arbeidsmediation?

Bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers, kan arbeidsmediation worden ingezet om een oplossing voor het conflict te helpen vinden. Ik zorg ervoor dat partijen met elkaar in gesprek komen. Uiteindelijk moeten jullie samen het conflict oplossen.

Het hebben van een conflict met je leidinggevende of iemand uit je team is niet prettig.  Het kan leiden tot een ziekmelding. Vervolgens kom je bij de bedrijfsarts. Die constateert dat je niet ziek bent maar een arbeidsconflict hebt. De bedrijfsarts adviseert dan een korte interventie periode en daaropvolgend een gesprek tussen leidinggevende en werknemer(s), om over het probleem in gesprek te gaan. Als het gesprek onvoldoende resultaat had dan is het inzetten van een professionele arbeidsmediator zinvol.

Scroll naar boven