Wat is exit-mediation

Van Dam Arbeidsmediation

Wat is exit-mediation?

Je hebt een arbeidsconflict en getracht een oplossing te vinden door het inzetten van mediation. Ondanks je inspanningen om een oplossing te vinden is dat niet gelukt. Het is duidelijk geworden dat samenwerken in de toekomst niet meer lukt. Mogelijk heeft een van de partijen geopperd om uit elkaar te gaan. De exit-mediation!

Dat is natuurlijk geen leuk moment. Het is echter wel een mogelijke oplossing voor het conflict wat jullie hebben. Nadat de voorwaarden besproken zijn en daarover een accoord is bereikt kunnen jullie weer de toekomst tegemoet treden. Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst waarna beide partijen dit stuk tekenen.

HET VERLOOP VAN EXIT-MEDIATION.

De arbeidsmediator zal de te bespreken punten op de agenda zetten. Wat zijn dat zoal:

Scroll naar boven