Wat is exit-mediation

Van Dam Arbeidsmediation

Wat is exit-mediation?

Je hebt een arbeidsconflict en getracht een oplossing te vinden door het inzetten van mediation. Ondanks je inspanningen om een oplossing te vinden is dat niet gelukt. Het is duidelijk geworden dat samenwerken in de toekomst niet meer lukt. Mogelijk heeft een van de partijen geopperd om uit elkaar te gaan. De exit-mediation!

Dat is natuurlijk geen leuk moment. Het is echter wel een mogelijke oplossing voor het conflict wat jullie hebben. Nadat de voorwaarden besproken zijn en daarover een accoord is bereikt kunnen jullie weer de toekomst tegemoet treden. Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst waarna beide partijen dit stuk tekenen.

HET VERLOOP VAN EXIT-MEDIATION.

De arbeidsmediator zal de te bespreken punten op de agenda zetten. Wat zijn dat zoal:

– de einddatum,
– de transitievergoeding
– de eindafrekening,
– vrijstelling van werkzaamheden,
– juridisch kostenvergoeding,
– het concurrentie- en/of relatiebeding,
– de finale kwijting, het geheimhoudingsbeding,
– het inleveren van de bedrijfseigendommen,
– het getuigschrift,
– de bedenktijd,
– het recht op WW doordat de werkgever het initiatief tot beĆ«indigen van het arbeidscontract heeft genomen.

Stuk voor stuk worden de bovenstaande punten besproken en daar waar nodig kan er stevig onderhandeld worden.

ALS ER OP ALLE PUNTEN EEN AKKOORD IS

De afspraken zijn gemaakt en akkoord. Het is belangrijk om alle besproken voorwaarden goed op papier te zetten. Dit is dan de vaststellingsovereenkomst (VSO). Er is geen onduidelijkheid meer. De mediator, of een van de juridische vertegenwoordigers kan deze arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst maken. Meestal wordt deze door de jurist van de werkgever gemaakt. Zowel de mediator als de jurist van de werknemer doet een controle of alles goed is weergegeven en niets is vergeten.

Dit is het moment dat betrokken partijen tot ondertekenen overgaan. Alleen de betrokken partijen ondertekenen, de mediator niet. Hij heeft het proces begeleidt om te komen tot een oplossing van het conflict maar is geen partij. Na ondertekening is het belangrijk om elkaar de hand te schudden, misschien niet zo makkelijk maar wel goed om te doen.

Exit-mediation kost veel energie van partijen. Er zijn weken, misschien wel maanden overheen gegaan voordat men het eens was. Een moment van rouw is daar. Het moet allemaal verwerkt worden. Het uit elkaar gaan, betekent ook dat de werkgever en de werknemer weer aan de toekomst kunnen gaan werken.

JURIDISCH ADVIES

Laat je adviseren door een arbeidsadvocaat tijdens de exit-mediation besprekingen over de voorwaarden om tot beƫindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Wellicht heb je een rechtsbijstand-verzekering waar je een beroep op kan doen. Heb je die niet dan kan je een budget voor juridische bijstand vragen aan je werkgever.

DE ARBEIDDSMEDIATOR

Een professionele arbeidsmediator heeft ervaring met exit-mediation besprekingen en helpt betrokken partijen het gesprek op een goede en prettige manier te kunnen voeren. De mediator zal dit doen met respect voor beide partijen en zal altijd neutraal blijven en heeft geen belang bij de uitkomst van de besprekingen.

Heb je vragen dan ben ik bereikbaar op 06 25 04 1551.

Meer informatie over de vaste prijsafspraak voor arbeidsmediation kunt u vinden op mijn website

Scroll naar top